Patrik Remiš Tréner, masér

Už ako malý chlapec som šport radil k mojim hlavným záujmom. Na začiatku som sa klasicky venoval futbalu, ktorý sa stal dobrým základom pre neskorší floorbal. 

Po určitom čase som však kolektívne športy vymenil za individuálny. Od 15-tich som sa teda profesionálne venoval thai-boxu. Ako každý šport, aj muay-thai má svoje pre a proti a tak som v 20 rokoch postupne začal hľadať iné možnosti. Box ma už nenapĺňal a neprinášal mi tú radosť a uspokojenie ako pred tým. Som zástanca toho, že človeka musí v prvom rade napĺňať to, čomu sa venuje. A preto som sa rozhodol pre zmenu a úplne nový impulz som objavil v triatlone.

Tento šport mi nepriniesol len odlišnú tréningovú a pretekovú prípravu, no poskytol mi zároveň novú kultúru, nové záujmy a ľudí v mojom okolí. V neposlednom rade nový pohľad na vzdelanie a moje ďalšie smerovanie.

Ako 21 ročný som sa spoznal so zakladateľom Tu a Teraz Martinom Janišom  a stal som sa trénerom a masérom v Akadémii pohybu.

Vďaka tejto práci získavam stále nové poznatky, lepšie spoznávam vlastné telo, uvedomujem si neustálu potrebu vzdelania a pracujem na vlastnom vzdelávaní a teda osobnom raste. Absolvoval som fyzioterapeutické kurzy ako napr. DNS, spiral dynamic… či ďalsie kurzy rôznych masérskych technik za cieľom poskytnúť klientom stále kvalitnejšie služby.