Mgr. Martin Jurík Tréner , vyživový poradca

Ku športu a pohybu ako takému som inklinoval už od útleho veku, kedy som sa venoval futbalu. Avšak s pribúdajúcim počtom zranení a s tým spojenou stratou motivácie, som s futbalom skončil. Súčasne som sa začal venovať širokej palete športov,  ako napr. gymnastika, plávanie ale aj posilňovanie, ktoré boli súčasťou môjho štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Postupom času som sa začal opäť úzko špecializovať a venovať sa silovému tréningu nad rámec samotného štúdia na vysokej škole. To, čo  ma na tejto problematike zaujalo najviac,  nebolo naberanie veľkého množstva svalovej hmoty, ale práve naopak. Určitá forma nápravného cvičenia v kombinácii so silovo – kondičným tréningom je to, čo v danom období zaujalo a zaujíma resp. fascinuje až dodnes. 
 
Vo svojej praxi sa venujem najmä individuálnym tréningom bežnej populácie, ale aj mladým športovcom. V rámci tréningového procesu sa zameriavam na individuálne potreby klienta. Môže to znamenať zvyšovanie silovo – kondičného potenciálu, ale aj konkrétne riešenie pohybového obmedzenia a ťažkostí, ktoré riešime v kooperácii s fyzioterapeutom. 
 
Špecializácia

Súčasťou môjho pracovného zamerania je aj oblasť optimalizácie stravovacích návykov, o ktorú som sa začal zaujímať na základe vlastných zdravotných problémov. Dôležitosť tejto problematiky si s pribúdajúcim časom uvedomujem viac a viac, či už na základe vlastných skúseností alebo súčastného trendu, ktorý naznačuje zvyšujúci sa počet ľudí s nadváhou a obezitou.