Bc. Martin Janiš Tréner

Celé detstvo som sa venoval aktívne športu.  Žiacke a dorastenecké súťaže som hrával za MŠK Žilina. Keď som skončil s futbalom, riešil som, čo budem vlastne ďalej robiť.

To, čo ma vždy najviac bavilo bol šport, cudzie jazyky a práca s ľuďmi. Postupne som naberal skúsenosti z rôznych profesií, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Vedel som, že šport, pohyb a všetko s tým spojené je to, čo ma napĺňa a čím by som sa rád živil, tak som založil Tu A Teraz- Akadémia pohybu. Mojím cieľom v Akadémii sú prepojenie profesionálneho prístupu a kvalitné vedomosti v službách, ktoré ponúkame.

Štúdium

Ukončil som bakalárske štúdium kombináciu Telesná výchova -Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner, na UMB V Banskej Bystrici.

Učenie nemá konca

..to je moje heslo, ktorým sa riadim v živote. Čím viac sa učím, tým viac toho neviem. Postupne som si robil rôzne trénerské kurzy ako Strong First Kettlebell, Certified Functional Stregth Coach, Spiral Dynamik, DNS a iné. Pozerám sa na človeka ako na celok, či už je to výkonnostný športovec, alebo bežný človek. Ani neviem ako a  z tréningového procesu ma to viac a viac zavialo do terapeutického smeru.  Veľmi ma zaujíma prepojenie viscera, neura a pohybového aparátu. Teší ma, keď danej problematike rozumiem čo najviac.  A preto som sa pustil do vzdelávania cez Barral Institute v problematike viscerálnej manipulácie, a taktiež som vo štvorročnom výcviku Feldenkraisovej metódy v Prahe.