Mgr. Dominika Kultanová Fyzioterapeut

Fyzioterapiu som vyštudovala na Karlovej Univerzite v Prahe. Po štúdiu mi Praha učarovala na dalších šesť rokov, počas ktorých som pracovala v Ústave preventivního a sportovního lékařství.

K návratu domov neodmysliteľne patrí aj začiatok môjho pôsobenia v Akadémii. Som vďačná, že som súčasťou nášho skvelého tímu. 

Akadémia je inštitúciou, ktorá podnecuje a rozvíja nielen našich klientov, ale aj nás samých. 

Akadémia je pre mňa miesto, kde môžem robiť to, čo ma baví a napĺňa. Dáva mi slobodu mať mozog vedca, humanistu a ruky umelca. 

Ako fyzioterapeutka nachádzam čoraz väčší zmysel a súvislosti ako všetko spolu hrá aj vďaka ďalšiemu štúdiu a absolvovaniu kurzov. Je to neustály, neutíchajúci proces, tok, pohyb … a pohybom všetko začína aj končí (bodka)