Cenník

Cenník našich služieb

 

INDIVIDUÁLNY TRÉNING

1 osoba, 55 min. 30 €
2 osoby, 55 min. 40 €

 

1 osoba, 8x, 220 €
2 osoby, 8x 300 €

 

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Jednorázový tréning
v otvorenej skupine
55 min, 10 €

Mesačný program v uzatvorenej skupine 2x/týždeň 63 €
Mesačný program v uzatvorenej skupine 3x/týždeň 85 €
Mesačný program v uzatvo. skup. + terapia/masáž 3x/týždeň 112 €
Trojmesačný program 360 €

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Vstupná prehliadka s terapeutom, 50 min., 40 €
Meranie telesnej kompozície tela + konzultácia, 50 min, 40 €
 
Fyzioterapia, 50 min., 30 €
Fyzioterapia, 25 min., 20 €
 
 
Masáž, 50 min., 27 €
Masáž, 25 min., 18 €
 
Konzultácia, 25 min., 20 €
 
 
Neváhajte sa nás pýtať na podrobnosti.
KONTAKT